• |
  • رزرو: 4-33336791-038

 

پکیج خانواده

از 1396/12/24 تا 1397/01/13

از 10% تا 40% تخفیف با توجه به تاریخ رزرو و تعداد شب اقامت

 

پکیج عروس و داماد

از 1396/12/24 تا 1397/01/13

از 10% تا 33% تخفیف با توجه به تاریخ رزرو و تعداد شب اقامت

 

پکیج ویلانشین و طبیعت

از 1396/12/24 تا 1397/01/13

از 15% تا 40% تخفیف با توجه به تاریخ رزرو و تعداد شب اقامت